21 Aralık 2009 Pazartesi

MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ÇOCUĞA NE KAZANDIRIR ?

MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ÇOCUĞA NE KAZANDIRIR ?


Müzik, öncelikle , şarkı ve atekerlemeler yoluyla okulöncesi dönemindeki çocuğun dil gelişimine katkıda bulunur.Bunun yanı sıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat verir.
Müzik, zihinsel , motor,sosyal beceri ve yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Müzik eğitiminin, okuma yeteneğine de katkıda bulunduğu açıkça görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre , akademik yılın başında ve sonunda okuma testine tabi tutulan ilk öğretim öğrencilerinden,müzik eğitimi alanların,almayanlara oranla daha iyi sonuçlar elde ettikleri görülmüştür.Yapılan pek çok testin sonucunda,notaları doğru seslendiren çocuklarda,harfleri doğru seslendirme oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.Müzik eğitiminin olumlu etkisi,okumanın yanı sıra,öğrenme ve yaratıcılıkta da kendini göstermektedir.

Müzik;

1-Kendini ifade edebilme becerisinin ve yaratıcılık zevkini geliştirir.

2-Estetik duygusunu geliştirir.

3-Motor gelişimi ile ritmik gelişimini sağlar.

4-Ses ve dil gelişimine katkıda bulunur.

5-Bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur.

6-Sosyal ve grup becerileri kazandırır.


0 yorum:

Yorum Gönder